Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 (SGK trang 113)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy sưu tầm năm câu ca dao, tục ngữ nói về khí hậu - thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em.

Hướng dẫn giải

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
-Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, hay vừa thì râm.
- Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.
- Thâm đông, hồng mây, dựng mây. Ai ơi! Ở lại ba ngày hãy đi.


Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học