Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:23

Lý thuyết

Câu hỏi

Đáp án:(1) Hello (2) name (3) friends (4) nine

Hướng dẫn giải

 Tạm dịch:

Xin chào! Mình là Nam. Mình 8 tuổi.

Đây là bạn của mình Peter và Linda. Peter 7 tuổi và Linda 9 tuối.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:23

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm