Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Put the words/phrases from the box in the gaps to complete the sentences.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 9:48

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đặt các từ/ cụm từ trong khung vào những khoảng trống để hoàn thành các câu)

Hướng dẫn giải

1. art gallery    

2. artistic      

3. actor    

4. in person      

5. sung

Tạm dịch:

1. Bạn có thể xem nhiều bức chân dung thú vị trong triển lãm nghệ thuật đó.

2. Bạn tôi vẽ đồ vật rất giỏi, nhưng tôi không có óc thẩm mỹ như anh ấy.

3. Các bộ phim thường có hơn một diễn viên.

4. Tôi thích xem ca nhạc trực tiếp, không phải trên ti vi.

5. Bạn có biết bài hát được hát nhiều nhất trên thế giới là bài Happy Birthday không?

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 9:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm