Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Match the words with the pictures of festivals.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 5 2019 lúc 15:46:00

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối những từ với hình ảnh của lễ hội.)

Hướng dẫn giải

1 - d               2 — a

3 - c               4 — b

5 - e

Tạm dịch:

1. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn               2. Lễ hội đua bò

3. Lễ hội rắn Lệ Mật                        4. Lễ hội cá voi

5. Lễ hội đua voi

Update: 24 tháng 5 2019 lúc 15:46:00

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm