Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Match the types of music in A with the adjectives to describe them in B.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 9:39

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối những thể loại nhạc trong phần A với những tính từ miêu tả chúng trong phần B sao cho phù hợp.)

Hướng dẫn giải

1  - e 

2  - a 

3  - b 

4  - c 

5  - d 

Tạm dịch:

1. nhạc pop - phổ biến, dễ nghe

2. nhạc dân gian - cũ xưa, đầy cảm xúc

3. nhạc rock & roll - sống động, thú vị

4. nhạc hip hop, rap - nhanh

5. nhạc blue - buồn, đầy âm điệu

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 9:39

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm