Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen anh tick.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 15:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Nghe và đánh dấu chọn.

1. c 2. c 3. a Bài nghe:
1. A: What does your sister look like?
B: She's very tallế
2. A: What does your grandmother look like?
B: She's old and short.
3. A: How old is your brother?
B: He's twelve.
A: What does he look like?
B: He's slim and short.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 15:37

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm