Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen anh tick.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:02

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Nghe và đánh dấu chọn.

1. b 2. c 3. a
Bài nghe: 
1. Mai: What's your phone number, Tom?
Tom: It's oh nine nine nine, two nine one, tow nine six.
Mai: Can you say it again?
Tom: Oh nine nine nine, two nine one, tow nine six.
Mai: Thank you.
2. Nam: What's your phone number, Mai?
Mai: Oh nine nine eight, oh nine three, five nine six.
Nam: Oh nine nine eight, oh nine three, er...?
Mai: Five nine six.
Nam: Thanks, Mai.
3. Mary: Do you have Mr Loc's phone number, Quan?
Quan: Just a minute... It's oh nine nine oh, two eight three, eight
five five.
Mary: Oh nine nine oh, two eight three, eight five five, right?
Quan: That's right.
Mary: Thank you very much.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:02

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm