Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 8:53

Lý thuyết

Câu hỏi

There's a house. 

Wow! It's big! 

There's a living room. Có một phòng khách. There's a kitchen.

There's a bathroom. 

There's a bedroom. 

There's a dining room. 

There's a garden. 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Có một căn nhà.

Ồ! Nó thật lớn!

Có một phòng khách.

Có một nhà bếp.

Có một phòng tắm.

 Có một phòng ngủ.

Có một phòng ăn.

Có một khu vườn.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 8:53

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm