Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s talk.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Chúng ta cùng nói

Hướng dẫn giải

Where are the goldfish?

Những con cá vàng ở đâu?

They're in the fish tank on the table.

Chúng ở trong bể cá trên bàn.

Where is the dog?

Con chó ở đâu?

It's next to the table.

Nó ở kế bên bàn.

Where is the parrot?

Con vẹt ở đâu?

It's next to the garden.

Nó ở kế bên vườn.

Where are the rabbits?

Những con thỏ ở đâu?

They're in the garden.

Chúng ở trong vườn.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm