Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's talk.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 15:59

Lý thuyết

Câu hỏi

• What does he/she look like?
• Who's taller/shorter/older..? 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Cậu ấy/cô ấy trông thế nào? 
 Ai cao hơn/ thấp hơn/già hơn...?

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 15:59

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm