Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's talk.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 16:48

Lý thuyết

Câu hỏi

  • What's the name of your school? 
  • Where is it? 
  • What class are you in? 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

  •  Tên của trường bạn là gì?
  •  Nó ở đâu?
  •  Bạn học lớp mấy?

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 16:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm