Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's talk.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:42

Lý thuyết

Câu hỏi

 What can you do? 
• Can you ? 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bạn có thể làm gì?
Bạn có thể... được không?

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:42

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm