Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s talk

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Chúng ta cùng nói

Hướng dẫn giải

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's sunny.

Trời nắng.

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's rainy.

Trời mưa.

What's the weather like? Thời tiết như thế nào vậy? It's cloudy.

Trời có mây.

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's windy.

Trời có gió.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm