Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's chant. (Chúng ta cùng hát ca).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 17:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hello                           

Hello, I'm Mai              

Hi, Mai                        

I'm Nam                     

Nice to meet you        

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Xin chào

Xin Chào, mình là Mai

Chào, Mai

Mình là Nam

Rất vui được gặp bạn

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 17:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm