Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Complete the following two passages about camping. Use the words or phrases in the boxes.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 11:24

Lý thuyết

Câu hỏi

(Hoàn thành hai đoạn văn sau về cắm trại. Sử dụng những từ hoặc cụm từ trong khung)

Hướng dẫn giải

(1) How many    

(2) How much    

(3) How much      

(4) How many

(5) a                       

(6) much             

(7) some             

(8) many

Tạm dịch:

Chuẩn bị bữa ăn của bạn trước. Bạn sẽ làm bao nhiêu cái bánh sandwich? Bạn sẽ cần bao nhiêu bánh mì? Bạn sẽ làm bắp rang bơ chứ? Bạn nên mang theo bao nhiêu bơ? Bạn sẽ mang theo bao nhiêu trứng? Hãy chắc rằng bạn có đủ mọi thứ trước khi đi.

Nhóm lửa là một kỹ năng. Và thật dễ khi học nó. Bạn sẽ không cần thực hành nhiều trước khi bạn có thể làm lửa trại. Bắt đầu với ít giấy và lá cây. Đặt cây gỗ lên phía trên cùng. Đừng dùng nhiều miếng gỗ to. Đặt 2 hay 3 miếng lên que củi và giữ phần còn lại ở bên kia.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 11:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm