Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. a. Look at the photos. Which problems does each community have to face? Write a, b or c next to the words in the table below.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 21 tháng 5 2019 lúc 15:01

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nhìn vào những bức tranh. Những vấn đề nào mà mỗi cộng đồng phải đối mặt? Viết a, b, c kế bên những từ trong bảng bên dưới.)

Hướng dẫn giải

a.  rubbish, dirty beach 

b.  too many advertisements, graffiti 

c.  traffic jams, no tree 

Tạm dịch:

a.  rác, bãi biển bị dơ bẩn

b.  quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy

c.  kẹt xe, không có cây xanh

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 15:01

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm