Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3.34 (SBT trang 160)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho (E) : \(9x^2+25y^2=225\)

a) Tìm tọa độ hai tiêu điểm \(F_1;F_2\) và các đỉnh của (E)

b) Tìm điểm \(M\in\left(E\right)\) sao cho M nhìn \(F_1F_2\) dưới một góc vuông

Hướng dẫn giải

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 11:25:37

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm