Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (2)

e55ea4a5c41e3d300cde103e0185fd95
Gửi bởi: hoangkyanh0109 23 tháng 7 2017 lúc 16:48:10 | Được cập nhật: 20 tháng 4 lúc 14:54:25 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 584 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO NG QUÍ TH GIÁO, CÔ GIÁO! ẦĐn ti Ng văn 7A2ế ớGV: Đinh Th Hi nị ềTr ng THCS Đinh Tiên HoàngườKi tra bài cũểTh nào là li kê? ệCho ví Nêu các ụki li kê.ể ệTIẾT: 119 (Tiếng Việt)DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨYGV: Đinh Th Hi nị ềTr ng THCS Đinh Tiên Hoàngườ1. Trong các câu sau ch ng đc dùng làm gì?ấ ượ ểa. Chúng ta có quy hào vì nh ng trang ch vang th đi Bà ạTr ng, ưBà Tri u, Tr ng Đo, Lê i, Quang Trung…ệ (H Chí Minh)ồ Còn nhi anh hùng ch đc li kê.ề ượ ệb. Th nhiên ng nhà quê, mình láp, qu áo đm, ườ ướ ất ch xông vào th không ra i:ả ờ-B m…quan n…đê i!ẩ (Ph Duy n)ạ Bi th ng quãng trong nói vì quá và ho ng .ể ợc. Cu ti thuy đc vi trên…b thi p.ố ượ (Báo Hà iộ i)ớ Làm giãn nh câu văn chu cho xu hi ng ữbi th dung ng ngoài đoán dí m, hài c.ể ướBài nhanh:ậ Em hãy cho bi ch ng trong ửtr ng sau đây đc dùng làm gì?ườ ượ ểa. nhà em tr ng nhi loài cây: a, ườ ừxoài, cam, quýt... b.Tin đây. Tin là…không có gì .ớ ảc. Nó nói nó không đn đc. Nó m, ượ ắb n… ng .ậ ủ1.Trong các câu sau, ch ph đc dùng làm gì? Có th ượ ểthay nó ng ph đc không? Vì sao?ằ ượa. không ph th quà ng ăn iố ườ ăn ph ăn ng ừchút ít, thong th và ng nghĩ.ả ẫb. Nh ng tiêu chu đo đc con ng ph chăng có th ườ ểnêu lên nh sau: yêu c, yêu nhân dân; trung thành nghi xây ướ ệd ng ch nghĩa xã và đu tranh th hi th ng nh nhà; ướghét bóc t, ăn bám và bi ng; yêu lao đng, coi lao đng là nghĩa ườ ộv thiêng liêng mình; có tinh th làm ch th có th ợtác giúp nhau; chân thành và khiêm n; quý tr ng công và có th ứb công; yêu văn hoá, khoa và ngh thu t; có tinh th ầqu vô n.ố ả Đánh ranh gi gi các câu ghép có ph pấ ạTr ng này có th thay ch ph ng ph y.ườ ch ph nh giúp ng đc hi đc các ph n, các ng ườ ượ ầb trong khi li kê. Tr ng này không nên thay ng ph vì ườ ẩcó th hi sai ý.ể ể- Câu (2) là câu ghép sử dụng phép liệt kê, các nội dung liệt kê rất phức tạp:+ yêu nước, yêu nhân dân;+ trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩ xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà;+ ghét bóc ột, ăn bám và ười bi ếng;+ yêu lao động, coi lao động nghĩ vụ thi êng liêng của mình;+ có tinh thần làm chủ tập thể, có thức hợp tác, giúp nhau;+ chân thành và khiêm tốn;+ quý trọng của công và có thức bảo vệ của công;+ yêu văn hoá, khoa học và nghệ thuật;+ có tinh thần quốc tế vô sản.=> Nếu dùng dấu phẩy thay các dấu chấm phẩy thì sẽ không phân biệt được các cặp từ, cụm từ với các từ, cụm từ; không phân cấp được các nội dung với nghĩa khác nhau về tầng bậc.Bài 1/SGK: Trong câu có ch ng đây, ch ng ướ ửđc dùng làm gì?ượ ểa. Lính đâu? Sao bay dám cho nó ch ng vào đây nh y? ậKhông còn phép gì à?ắ ữ­ m…ạ ẩ­ Đu nó ra! (Ph Duy n)ạ ốb. hay, có đi gì con trong nhà nhau ch sao i…ề (Đào Vũ)c. m, áo, con, gia đình…bó bu y.ơ (Nam Cao) Bi th nói đt quãng do hãi.ể ợ Câu nói do lúng túng.ị ố Bi th li kê ch đy đ.ể ủBài 2/SGK. Nêu rõ công ng ch ph trong câu ướđây:a ánh trăng này, dòng thác xu ng làm ch máy ướ ướ ạphát đi nệ gi bi ng, sao vàng ph ph bay trên nh ng ữcon tàu n.ớ(Thép i)ớ b. Con sông Thái Bình quanh năm sóng òm vào bãi và ngày ườngày mang phù sa cho bãi thêm ngẫ nh ng năm vào mùa ỗn c, cũng con sông Thái Bình mang lũ làm ng bãi ướ ướ ảSoi.(Đào Vũ)c Có nói khi các thi sĩ ca ng nh núi non, hoa núi non,hoa ỏc trông đpỏ khi có ng ti ng chim kêu, ti ng su ch ườ ảlàm ngâm nh, ti ng chim, ti ng su nghe hay.ề ớ(Hoài Thanh) Ngăn cách các trong câu ghép có ph p. ạ Ngăn cách các trong câu ghép có ph p.ế ạ Ngăn cách các trong câu ghép có ph p.ế