Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 21 trang 152 SGK Vật lí 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 23 tháng 5 2019 lúc 15:33

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d với mỗi thành phần 1, 2, 3, 4 để thành câu có nội dung đúng:

a. Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được ánh sáng...

b. Vật màu xanh có khả năng tán xạ mạnh ánh sáng...

c. Trộn ánh sáng màu vàng với ánh sáng màu xanh da trời ta sẽ được ánh sáng...

d. Mọi ánh sáng đều có...

1. tác dụng nhiệt.

2. màu lục.

3. màu xanh.

4. màu đỏ.

Hướng dẫn giải

a - 4; b - 3; c- 2; d - 1.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 15:33

Các câu hỏi cùng bài học