Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 21 (Sgk tập 2 - trang 17)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các phương trình :

a) \(\left(3x-2\right)\left(4x+5\right)=0\)

b) \(\left(2,3x-6,9\right)\left(0,1x+2\right)=0\)

c) \(\left(4x+2\right)\left(x^2+1\right)=0\)

d) \(\left(2x+7\right)\left(x-5\right)\left(5x+1\right)=0\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 21 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 21 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:21

Các câu hỏi cùng bài học