Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

808ef11b61408bddb75098fbb68cf939
Gửi bởi: hoangkyanh0109 26 tháng 7 2017 lúc 4:04:09 | Được cập nhật: 27 tháng 1 lúc 5:51:31 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 454 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ThuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh Ớ8A30107 0B100F 5401384133v¨n miÕuQuèc tö gi¸mLỊCH SỬ1070 1076 1156 1253 1484 1762 1805 1947011070•Văn Miếu được xây dựng từ năm (1070 tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông Mùa thu tháng 8, làm Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử Chu Công và Tứ phối vẽ tượng Thất thập nhị hiền bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến đấy học. Như vậy Văn Miếu ngoài chức năng thờ các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho, còn mang chức năng của một trường học Hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Càn Đức con trai vua Lý Thánh Tông với Nguyên phi Lan lúc đó mới tuổi, đến năm 1072 tức là năm tuổi lên ngôi trở thành vua Lý Nhân Tông .0809•Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu có thể coi đây là trường đại học đầu tiên Việt Nam. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý (nên gọi tên là Quốc Tử). 10760809•Năm Nguyên Phong thứ 1253 vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thànhQuốc Học Viện cho mở rộng và thu nhận cả con cái các nhà thường dân có sức học xuất sắc. Tháng lập Quốc Học Viện tô tượng Khổng Tử Chu công và Thánh vẽ tượng 72 người hiền để thờ... Tháng xuống chiếu cho các nho sĩ trong nước đến Quốc học viện giảng học tứ thư ,lục kinh 1253080D1484080F180508VỊ TRÍ ĐỊA LÍ120205