Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 15:09

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết những lễ hội trong khung vào dưới hình mỗi. Sau đó nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. Water festival 

2. Canes Film Festival 

3. Ghost day 

4. Tet 

5. Rock in Rio 

6. Christmas 

7. Halloween 

8. Easter 

Tạm dịch:

1. Lễ hội nước

2. Lễ hội phim Cannes

3. Ngày ma quỷ

4. Ngày Tết

5. Lễ hội nhạc Rock ở Rio

6. Lễ Giáng sinh

7. Lễ hội Halloween - Lễ hội Hóa trang

8. Lễ Phục sinh

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 15:09

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm