Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 17:11

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu hơn?)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan trọng bởi vì nó đã thay đổi cách mà người đi du lịch và trao đổi hàng hóa khắp thế giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh thuốc kháng sinh penicillin hữu ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 17:11

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm