Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Use the words and phrases in the box to label each picture.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 11:50

Lý thuyết

Câu hỏi

(Sử dụng những từ và cụm từ trong khung để gọi tên mỗi bức hình.)

Hướng dẫn giải

1. five-coloured sticky rice 

2. terraced fields 

3. festival 

4. folk dance 

5. open-air market

6. musical instrument 

7. costume

8. stilt house 

Tạm dịch:

1. xôi 5 màu

2. ruộng bậc thang

3. lễ hội

4. điệu múa dân gian

5. chợ trời

6. nhạc cụ

7. trang phục

8. nhà sàn

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 11:50

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm