Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 trang 152 SGK Vật lí 11

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 15:15:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?

Hướng dẫn giải

- Tạo ra dòng điện xoay chiều,

- Máy phát điện,

- Máy biến thế.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 15:15:11

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm