Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 96)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển? Kể tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi.

Hướng dẫn giải

Công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển là do:
+ Trình độ dân trí thấp,
+ Thiếu lao động có trình độ,
+ Quản lý yếu kém.
+ Cơ sở vật chất lạc hậu,
+ Thiếu vốn, phụ thuộc vào nước ngoài…

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm