Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 61)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính đạo hàm của các hàm số :

a) \(y=\left(2x^2-x+1\right)^{\dfrac{1}{3}}\)

b) \(y=\left(4-x-x^2\right)^{\dfrac{1}{4}}\)

c) \(y=\left(3x+1\right)^{\dfrac{\pi}{2}}\)

d) \(y=\left(5-x\right)^{\sqrt{3}}\)

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học