Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 28)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Sắp xếp những dữ liệu cho dưới đây và vẽ sơ đồ thâm canh lúa nước.

Hướng dẫn giải

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học