Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 131)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu tên và sự phân bố các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta.

Hướng dẫn giải

Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển.
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa ở vùng đồi núi.
- Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia.
- Các hệ sinh thái nông nghiệp ở vùng nông thôn đồng bằng, trung du, miền núi.

Update: 10 tháng 6 2019 lúc 15:03

Các câu hỏi cùng bài học