Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 121)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong \(y=x^2+1\), tiếp tuyến với đường này tại điểm \(M\left(2;5\right)\) và trục Oy ?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm