Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 112)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính các tích phân sau :

a) \(\int\limits^2_0\left|1-x\right|dx\)

b) \(\int\limits^{\dfrac{\pi}{2}}_0\sin^2xdx\)

c) \(\int\limits^{ln2}_0\dfrac{e^{2x+1}+1}{e^x}dx\)

d) \(\int\limits^{\pi}_0\sin2x\cos^2xdx\)

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 15:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm