Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Say who the following statements refer to. Number 1 is an example.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 16:38

Lý thuyết

Câu hỏi

(Em hãy nói những câu sau để cập đến ai. Số 1 là ví dụ.)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

A. Russ               B.Wu      C.Mai 

Statements

Ai

1. Một con chó là một món quà hay

C

2. Trẻ con đón năm mới ở Quảng trường Thời đai

A

3- Tre con nhân tiền lì xì

B

 4. Cho gạo là chúc cho đầy đủ thức ăn

C

5. Trẻ con ăn mặc đẹp.

B

6. Mọi người không nên ăn tôm vào ngàv đầu năm mớĩ

C

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 16:38

Các câu hỏi cùng bài học