Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 Practise saying the sentences. Pay attention to the pronunciation of the underlined words.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 17 tháng 5 2019 lúc 15:18

Lý thuyết

Câu hỏi

(Thực hành nói những câu sau. Chú ý đến cách phát âm của những từ gạch dưới.)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Bạn có thể chơi môn thể thao nào trong thời tiết lạnh giá?

2. Cửa phòng tắm được đóng kín.

3. Tóc cô ấy đang sáng bừng trong ánh mặt trời.

4. Tôi không biết Stockholm cũng như Rio de Janeiro.

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 15:18

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm