Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Point, say and do the actions.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:35

Lý thuyết

Câu hỏi

(Chỉ, nói và thực hiện những hành động).

Stand up! (Mời em đứng lên!)

a)   come here

b)   don't talk

c)   open your book

d)   close your book

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) lại đây/đến đây

b) không nói chuyện /im lặng

c) mở sách ra

d) đóng/gấp sách lại

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm