Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 9:55

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Ở phần này chủ yếu thực hành phần đáp lời ai đó khi họ nói Goodbye. Các em cần lưu ý sau:

  • See you tomorrow (Hẹn gặp bạn vào ngày mai) hoặc See you later

(Hẹn gặp bạn sau) hoặc Goodbye (Bye-Bye, Bye) được dùng để đáp lời ai đó khi họ nói Goodbye.

  • Good night (Chúc ngủ ngon) được dùng để đáp lời ai đó khi họ nó Good night trước khi đi ngủ.

a)   Goodbye. See you tomorrow.

b)  Goodbye. See you later.

c)  Good night.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Tạm biệt. Hẹn gặp bạn ngày mai.

b) Tạm biệt. Hẹn gặp bạn sau.

c) Chúc ngủ ngon.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:39

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm