Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:47

Lý thuyết

Câu hỏi

a)  Where's Ha Noi?

It's in north Viet Nam.

b)  Where's Ha Long Bay?

It's in north Viet Nam.

c)  Where's Hue?

It's in central Viet Nam.

d)  Where's Ho Chi Minh City?

It's in south Viet Nam.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Hà Nội ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

b) Vịnh Hạ Long ở đâu?  Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

c) Huế ở đâu? Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

d) Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:47

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm