Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say (Chỉ và đọc)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 14:38:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a)  What's your address?         

It's 105, Hoa Binh Lane.        

b What's your address?            

It's 97, Village Road.    

c What's your address?             

it's 75, Hai Ba Trung Street.

d) What's your address? 

It's Flat 8, second floor, City Tower.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Địa chỉ của bạn là gì?

Đó là 105, đường Hòa Bình.

b) Địa chỉ của bạn là gì?

Đó là 97, đường làng.

c) Địa chỉ của bạn là gì?

Đó là 75, đường Hai Bà Trưng.

d) Địa chỉ của bạn là gì?

Đó là căn hộ số 8, tầng 2, tòa tháp thành phố.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 14:38:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm