Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say (Chỉ và đọc)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 13 tháng 5 2019 lúc 9:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

 

Hướng dẫn giải

a) What's spring like in your country? Mùa xuân ở đất nước bạn thế nào?

 It's usually cold. Trời thường lạnh.

b)  What's summer like in your country? Mùa xuân ở đất nước bạn thế nào?

It's usually hot. Trời thường nóng.

There are flowers. Có nhiều hoa.

c)  What's autumn like in your country? Mùa thu ở đất nước bạn thế nào

It's usually cool. Trời thường mát.

There is rain. Có mưa.

d)  What's winter like in your country? Mùo xuân ở đất nước bạn thế nào?

It's very cold. Trời rất lạnh.

There is snow. Có tuyết.

Update: 13 tháng 5 2019 lúc 9:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm