Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say (Chỉ và đọc)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 11:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

a)  When will Sports Day be?                        Ngày Hội thao sẽ khi nào?

On Saturday.                                             Vào ngày thứ Bây.

b)  When will Teachers' Day be?                   Ngày Nhà giáo sẽ khi nào?

On Sunday.                                               Vào Chủ nhật.

c)  When will Independence Day be? Ngày Quốc khánh sẽ khi nào?

On Thursday.      Vào thứ Năm.

d)  When will Children's Day be?

Ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ khi nào?

On Friday.                                                  Vào thứ Sáu.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 11:40

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm