Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 17:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Chỉ và nói.

Làm việc theo cặp. Nói cho bạn của em biết em thích làm gì.
a) What do you like doing? Bạn thích làm gì?
I like swimming. Tôi thích bơi.
b) What do you like doing? Bạn thích làm gì?
I like cooking. Tôi thích nấu ăn.
c) What do you like doing? Bạn thích làm gì?
I like collecting stams. Tôi thích sưu tập tem.
d) What do you like doing? Bạn thích làm gì?
I like playing chess. Tôi thích chơi cờ.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 17:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm