Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:28

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Chỉ và nói.

a) I don't like tigers because they are scary.
Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.
I don't like crocodiles because they're scary.
Tôi không thích những con cá sớ'u bởi vì chúng đáng sợ. 
b) I don't like bears because they are big.
Tôi không thích những con gaasu bởi vì chúng to lớn.
I don't like elephants because they're big.
Tôi không thích những con voi bởi vì chúng to lớn.
c) I like zebras because they are beautiful.
Tôi thích những con ngựa vân bởi vì chúng đẹp.
d) I like kangaroos because they are fast.
Tôi thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:28

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm