Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Chỉ và nói.

Làm theo cặp. Hỏi bạn em, họ muốn xem động vật gì ở sở thú.
a) What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào?
I want to see kangaroos.
Tôi muốn xem những con chuột túi.
b) What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào? I want to see crocodiles. Tôi muốn xem những con cá sấu.
c) What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào? I want to see tigers. Tôi muốn xem những con hổ.
d) What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào? I want to see elephants. Tôi muốn xem những con voi.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:22

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm