Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Chỉ và nói.

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em về số điện thoại của bạn ấy.
a) What's Lily's phone number?
Sô' điện thoại của Lily là số mấy?
It's 098 207 4511.
Nó là oh nine eight two oh seven, four five double one.
b) What's John's phone number?
Sô' điện thoại của John là số mấy?
It's 0915 099 995.
Nó là oh nine one five, oh double nine, double nine five.
c) What's Sally's phone number?
Sô' điện thoại của Sally là số mấy?
It's 0985 343 399.
Nó là oh nine eight five, three four three, three double nine.
d) What's Sam's phone number?
Sô' điện thoại của Som là số mây?
It's 0912 144 655.
Nó là oh nine one two, one double four, six double five.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:00

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm