Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Match the situations in A and the advice in B.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 16:12

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối những tình huống trong phần A và lời khuyên trong phần B.)

Hướng dẫn giải

1 - b

2 - c

3 - e

4 - d

5 - a 

Tạm dịch:

1. Em gái bạn đang nhai và nói chuyện cùng lúc.

- Em không nên làm như thế. Thật là không lịch sự cho lắm.

2. Em trai bạn đang gây ồn ào ở chùa.

- Suỵt! Em nên yên lặng ở đây chứ!

3. Người bạn nước ngoài của bạn được mời đến bữa tối trong một ngôi nhà Việt Nam.

- Sau khi lấy thức ăn từ đĩa, bạn nên bỏ nó vào chén trước khi ăn.

4. Bạn không biết làm gì khi vào một ngôi nhà Nhật.

- Bạn nên cởi giày ở cổng.

5. Bạn được mời dùng bữa tối ở một gia đình người Anh.

- Bạn nên đến đúng giờ.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 16:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm