Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen and write. (Nhìn và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

1. gym                     2. Look

Audio script

1. The school gym is large.

2. Look at the library.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Phòng tập thể dục trường học lớn.

2. Nhìn vào thư viện.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm