Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

1. May I come in?

2. Sit down, please.

Audio script

1. May I come in?

2. Sit down, please.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Tôi có thể vào được không?

Vui lòng ngồi xuống.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:03

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm