Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:58:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. far 2. north

Audio script

1. Ha Long Bay is far from Ha Noi.

2. Is Ha Noi in north Viet Nam?

Tạm dịch:

1. Vịnh Hạ Long cách Hà Nội rất xa.

2. Hà Nội có ở miền Bắc Việt Nam không?

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:58:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm