Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe: 

Hướng dẫn giải

Đáp án:

1a Last weekend, Linda went to the zoo by underground.

2a We went back to our hometown by train.

3 b Peter went to the beach with his family.

4a He had a nice holiday in Nha Trang

Tạm dịch:

1 Cuối tuần trước, Linda đã đi sở thú bằng tàu điện ngầm.

2 Chúng tôi trở về quê của chúng tôi bằng tàu lửa.

3 Peter đã đi đến bờ biển với gia đinh cậu ây.

4 Cậu ấy đã có một kỳ nghỉ thoải mái ở Nha Trang.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm