Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Fact or opinions (v) in the F (fact) or O (Opinion) box

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 16:51:16

Lý thuyết

Câu hỏi

(Sự thật hoặc sự lựa chọn? Chọn trong khung F hoặc O.)

Hướng dẫn giải

1. F

2. O

3. F

4. O

5. O

Tạm dịch:

1. Xe không người lái vừa tồn tại. 

Chúng trông thật tuyệt! 

Một động cơ phản lực mini (túi bay) không tốn nhiều không gian. 

Dịch chuyển tức thời là tốt nhất. 

Năng lượng Mặt Trời sẽ tạo năng lượng cho mọi thứ! 

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 16:51:16

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm