Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Ask and answer the questions. (Hỏi và trả lời câu hỏi).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:52

Lý thuyết

Câu hỏi

 (Hỏi và trả lời câu hỏi).

Hướng dẫn giải

1.  What colour is Chit? Chit màu gì?

Chit is white. Chit màu trắng.

2.  Is Miu a brown cat? Miu là mèo nâu phải không?

No, it isn't. Miu is a black cat.

Không, không phải. Miu là mèo đen.

3. What colour is Maurice? Maurice màu gì?

Maurice is red. Maurice màu đỏ.

4. Is the house big or small? Nhà thì lớn hay nhỏ?

The house is big. Ngôi nhà thì lớn.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:52

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm